Concerten

Najaarsconcert door ‘De Roostenzangers’

Op zondagmiddag 26 oktober 2008 om 15.00 uur gaf het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ een concert in de Gerarduskerk te Eindhoven. Op het programma stonden religieuze werken van de ‘klassieke’ componist W.A. Mozart en de ‘classicistische romanticus’ F. Mendelssohn - Bartholdy. Van Mozart werden uitgevoerd de Missa Solemnis in C KV 337 met daarin opgenomen als wisselende gezangen de motetten ‘Sancta Maria’, ‘Laudate Dominum’ en ‘Ave, verum corpus’. Zo werd een beeld gegeven van een plechtige hoogmis zoals die in Mozart’s dagen te Salzburg geklonken zou kunnen hebben. Daarna werd de volledige psalm-cantate ‘Der 42. Psalm’ (Opus 42) van F. Mendelssohn –Bartholdy tot klinken gebracht.

Het koor werd begeleid door een instrumentaal begeleidingsensemble onder aanvoering van Ruth Walpot met Hans van den Eijnden aan het orgel. De solisten waren: Caroline Spanjaard (sopraan), Louise Rijs (alt), Paul van den Bemt (tenor) en Wim Ritzerfeld (bas). Het geheel stond onder leiding van Jos Thomassen die in 2008 zijn 25 jarig jubileum vierde als dirigent van ‘De Roostenzangers’.

De toegang was gratis; na afloop werd een collecte gehouden, aangezien een dergelijk concert vrij kostbaar is.

Het volledige programma zag er als volgt uit:

A.        Een feestelijke mis en motetten van W.A. Mozart

Een beeld werd geschetst van een plechtige hoogmis zoals die in Mozart’s dagen te Salzburg geklonken zou kunnen hebben. Uitgevoerd werden de vaste gezangen van de Missa Solemnis in C KV 337 afgewisseld met een instrumentaal intermezzo en motetten.

1. Missa solemnis in C KV 337
Kyrie
Gloria
2. Epistelsonate in C KV 328
3. Graduale ‘Sancta Maria’ in F KV 273
4. Missa solemnis in C KV 337
Credo
5. Laudate Dominum, nr. 5 uit ‘Vesperae solennes de confessore’ KV 339
    Sopraansolo door koorlid Frida van Rooijen-Timmermans
6.Missa solemnis in C KV 337
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
7. Ave, verum Corpus KV 618

B. ‘Der 42. Psalm’ van Felix Mendelssohn – Bartholdy (Op. 42, 1837).

1. Coro ‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’
2. Aria ‘Meine Seele dürstet nach Gott’
3. Recitativo / Arie  ‘Meine Tränen sind meine Speise’
4. Coro ‘Was betrübst du dich meine Seele / Harre auf Gott!’
5. Recitativo ‘Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir’
6. Quintetto ‘Der Herr hat des Tages verheißen seine Güte’
7. Schlußchor ‘Was betrübst du dich meine Seele / Harre auf Gott!’

Terug naar overzicht concerten