Concerten

Zondag 24 maart 2013, 20.15 uur, kleine zaal Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven

‘De Roostenzangers’ zingen passiemuziek uit de tijd van Bach

Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ gaf op zondag 24 maart een aansprekend passieconcert in de kleine zaal van het Muziekgebouw Frits Philips. Uitgevoerd werd het oratorium ‘Der Tod Jesu’ van Carl Heinrich Graun. Het concert begon om 20.15 uur. De toegangsprijs bedroeg € 15,-- (incl. drankje).

Drie vocale solisten verleenden hun medewerking: sopraan Claudia Couwenbergh, tenor Peter Vos en bariton Frans Kokkelmans. Het koor werd begeleid door een ad hoc orkest, aangevoerd door concertmeester Ruth Walpot. Het continuo-orgel werd bespeeld door Rob van Heck, de vaste begeleider van het koor. De leiding was in handen van de eigen koordirigent Jos Thomassen.

Carl Heinrich Graun

Carl Heinrich Graun (1703/4 – 1759), een jongere tijdgenoot van Bach, was hofkapelmeester van koning Frederik de Grote van Pruissen. Hij was tijdens zijn leven één van de bekendste vertegenwoordigers van de Italiaanse opera in Duitsland. Tegenwoordig is hij vooral bekend door zijn religieuze muziek, in het bijzonder door ‘Der Tod Jesu’ . Deze ‘passiecantate’ werd voor het eerst op 26 maart 1755 in de Dom te Berlijn uitgevoerd. Vijf jaar later verscheen het werk in druk en begon een ware triomftocht door Duitsland en Europa. Tot ver in de 19de eeuw bleef dit oratorium in Duitsland ongekend populair; daarna werd het werk afgelost door Bach’s Passionen en raakte in vergetelheid.

Der Tod Jesu

Dat het grote publiek lange tijd aan ‘Der Tod Jesu’ de voorkeur gaf boven de ‘Matthäus Passion’ lag voor een belangrijk deel aan het karakter van het werk. Bij Bach staat het verdriet om het lijden en de dood van Jezus als plaatsvervangend zoenoffer voor de mensheid centraal; Graun legt het accent op de betekenis van de zelfopoffering van Jezus: hij belichaamt de zuivere mensenliefde. Zijn levenswandel, leer en verheven aanvaarding van lijden en dood worden de mens tot voorbeeld gesteld om te komen tot een deugdzaam leven. Naast verdriet is er dankbaarheid en zelfs vreugde. Dit verleent Graun’s werk een lichtere, meer optimistische toon. Muzikaal is Graun’s compositie  van grote kwaliteit. Prachtige koren met kunstig uitgewerkte fuga’s; ontroerende aria’s en een duet vol virtuositeit, waarin de operacomponist zich doet gelden. De melodie is steeds de drager van de muzikale expressie, waarmee uiteenlopende emoties worden geïllustreerd, van diepe smart tot een gevoel van triomf en religieuze extase. Het werk nodigt uit tot een intens meeleven.

Programma

1. Choral Du, dessen Augen flossen
2. Koor Sein Odem ist schwach
3. Recitatief (sopraan) Gethsemane! Gethsemane!
4. Aria (sopraan) Du Held, auf den die Köcher
5. Choral Wen hab' ich sonst als dich allein
6. Recitatief (sopraan) Ach mein Immanuel!
7. Aria (sopraan) Ein Gebet um neue Stärke
8. Recitatief (tenor) Nun klingen Waffen
9. Aria (tenor) Ihr weichgeschaffnen Seelen
10. Koor Unsre Seele ist gebeuget zu der Erden
11. Choral Ich will von meiner Missetat
12. Recitatief (bas) Jerusalem voll Mordlust ruft
13. Aria (bas) So stehet ein Berg Gottes
14. Koor Christus hat uns ein Vorbid gelassen
15. Choral Ich werde Dir zu Ehren alles wagen
16. Recitatief (sopraan) Da steht der traurige, verhängnisvolle Pfahl
17. Duet Feinde, die ihr mich betrübt
18. Recitatief (sopraan) Wer ist der Heilige
19. Aria (sopraan) Singt dem göttlichen Propheten
20. Koor Freuet euch alle, ihr Frommen
21. Choral Wie herrlich ist die neue Welt
22. Recitatief (bas) Auf einmal fällt der aufgehaltne Schmerz
23. Accompagnement (bas) Es steigen Seraphim von allen Sternen nieder
24. Choral Ihr Augen weint!
25. Koor Hier liegen wir

Terug naar overzicht concerten

(Pagina laatst aangepast 8 april 2013)