Concerten

Latijs-Amerikaanse kerst met De Roostenzangers

Op zaterdag 16 december voeren wij in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1B, 5632 EE Eindhoven de “Misa Criolla” en het kerstverhaal “Navidad Nuestra” van Ariel Ramírez uit. Beide werken worden uitgevoerd volgens de door Ramírez gecorrigeerde Argentijnse uitgave. De Antilliaans-Colombiaanse tenor Jorge Andrés Martina en het Daniël Fanego Ensemble staan garant voor een authentieke benadering. Verder werkt mee de vaste begeleider van het koor, pianist Rob van Heck. Het geheel staat onder leiding van dirigent Jos Thomassen. Het concert begint om 20.00 uur

Misa Criolla en Navidad Nuestra

Ariel Ramírez componeerde zijn Misa Criolla en het kerstverhaal Navidad Nuestra in 1964, toen bekend werd dat het Vaticaans concilie muziek in de volkstaal zou toestaan in de kerk. Door verspreiding via de grammofoonplaat raakte de Misa Criolla in korte tijd wereldwijd bekend en geliefd. Ramírez gaf de mis een echt Latijns – Amerikaans volkskarakter door de creoolse muziek als uitgangspunt te nemen en inheemse instrumenten te gebruiken.

Voor een uitgebreide toelichting op beide werken klik hier.

Verder staan er op het programma enkele Zuid-Amerikaanse kerstliederen:

  • A. Mejía/D. Lemaitre, "Arrurrú"
  • V. Venezolano/arr. G. Gunsenheimer, "Corramos, corramos"
  • V. Chileno/arr. J. Thomassen, "Senora Dona Maria"
  • Toegangsprijs en kaartverkoop

    De toegangsprijs bedraagt € 15,00 inclusief programmaboeekje, dat u bij de ingang van de kerkzaal wordt uitgereikt.

    Koop hier uw kaarten