Concerten
Zondag 11 december 2005 in grote zaal Muziekcentrum Frits Philips

Roostenzangers zingen "Weihnachts-Oratorium" van Bach

Het Eindhovens Gemengd Koor “De Roostenzangers” voerde op zondag 11 december 2005 het "Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach uit in de grote zaal van het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven. Het concert begon om 20.15 uur.

Aan dit concert werkten mee de solisten Ellen Schuring, sopraan, Margareth Beunders (alt), Ludwig van Gijsegem, tenor en Martijn Sanders, bas/bariton. Het barokorkest Florilegium Musicum begeleidde het geheel op historische instrumenten. De muzikale leiding was in handen van de dirigent van het koor Jos Thomassen.

Weihnachts-Oratorium

Dit oratorium bestaat uit zes zelfstandige cantates, bestemd voor de godsdienstoefeningen op de feestdagen in de tijd van Kerstmis tot Driekoningen en wel voor de drie Kerstdagen, voor de Nieuwjaarsdag, voor de zondag na Nieuwjaar en voor de zondag van Driekoningen. Op deze laatste dag, eigenlijk het feest van de verschijning van de Heer, wordt de komst van de drie Oosterse wijzen herdacht en dit verhaal heeft dan ook de stof voor de zesde cantate opgeleverd. Hieruit blijkt, dat Bach het werk niet heeft gecomponeerd met de bedoeling, dat het ooit als één geheel zou worden uitgevoerd. Het is daarvoor te lang en men bepaalt zich daarom tegenwoordig meestal tot drie of vier van de zes delen. "De Roostenzangers" voerden vier delen uit en sloten af met het openingskoor van de vijfde cantate.

Temidden van de vele Advents- en Kerstcantaten die in de zeventiende en achttiende eeuw werden gecomponeerd voor de protestante kerken in Duitsland is J.S. Bach’s Weihnachts-Oratorium het belangrijkste werk. Zijn talent komt er volledig in tot uiting. Kwalitatief hoort het tot de beste oratoria van alle tijden. Het werk is door het vrolijke karakter toegankelijk voor een breed publiek en blijft tegelijkertijd kenners boeien door zijn veelzijdigheid en diepgang. Als een van de meest geliefde oratoria, zowel voor uitvoerenden als toehoorders, werd het een van de pijlers van het concertleven en de oratoriumcultuur in de negentiende en twintigste eeuw.

Uitvoeringen door Eindhovense muziekgezelschappen

Na de Tweede Wereldoorlog is het ‘Weihnachts-Oratorium’ in de regio Eindhoven slechts een tiental malen door amateurverenigingen ten gehore gebracht. Het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers" voerde dit oratorium zelf eerder uit in 1995. De Eindhovense Oratorium Vereniging deed dit in 1961, 1966, 1970 en 1975. Het Philips'Philharmonisch Koor verzorgde enkele uitvoeringen in 1985 en 2003. Het Eindhovens Vocaal Ensemble voerde de eerste drie cantates uit op 22 december 1994 en de laatste drie op 6 januari 1995.
Vergeleken met andere grote oratoria, zoals de Matthäus Passion van J.S. Bach, Messiah van G.F. Händel of ‘Die Schöpfung’ van J. Haydn is dit belangwekkende werk in de naoorlogse periode relatief weinig tot klinken gebracht door verenigingen uit de regio Eindhoven. Het feit dat uitvoering van dit werk geen sinecure is, zal daar mede debet aan zijn.

(Laatst bijgewerkt 27 maart 2011)

Terug naar overzicht concerten