Nieuws

Studiedag 11 juni 2022

Ons koor, het Eindhovens Gemengd Koor "De Roostenzangers", organiseert op zaterdag 11 juni een studiedag. Deze heeft plaats in Wijkcentrum Fab28, Fabritiuslaan 28 in Eindhoven en duurt van 9.30 uur tot ca. 15.00 uur. Het ochtendprogramma staat in het teken van de stemvorming; zangpedagoge Els van der Waard zal werken aan de verbetering van de zangtechniek. Ook niet-leden worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tevens zal er gezongen worden onder begeleiding van Rob van Heck. Een voordracht over Händels meesterwerk 'Messiah' door onze dirigent Jos Thomassen vormt het boeiende sluitstuk van deze dag. Als tegemoetkoming in de kosten wordt van niet-leden een bijdrage gevraagd van € 10,-- (incl. koffie/thee).

De coronapandemie heeft ook bij ons koor haar sporen nagelaten, resulterend in een gevoelig ledenverlies. Het is van groot belang onze koorleden weer vertrouwen te geven in hun eigen kunnen en in het gezamenlijk repeteren. Door de lange inactieve periode hebben de ouder wordende stemmen extra zorg nodig. Bijzondere aandacht voor stemvorming en ledenwerving zijn daarom onze topprioriteiten. Zo willen we weer samen werken aan mooie muziek en een mooie toekomst voor ons koor.

Stemvorming

Zangpedagoge en logopediste Els van der Waard biedt zangcoaching voor professionals en amateurzangers. Tijdens net ochtendprogramma zal zij zich vooral richten op de ontwikkeling van ieders specifieke stemgeluid, muzikaliteit en zangtechniek, zodat je weer met plezier zingt, zelfvertrouwen krijgt en je muzikale boodschap op het podium weet over te brengen naar het publiek.

Voordracht over 'Messiah'

Tegenwoordig geldt Händels ‘Messiah’ als een absoluut meesterwerk. Het is een van de vaakst uitgevoerde en opgenomen muziekstukken. Jos Thomassen heeft als dirigent dit oratorium enkele malen mogen instuderen en uitvoeren. Een gepland optreden in 2019 kon helaas vanwege de corona-pandemie niet doorgaan. Graag wil hij zijn kennis en enthousiasme overbrengen. Hij zal geen compleet beeld proberen te schetsen, maar zal de aandacht richten op enkele aspecten.

  • Waarin verschilt dit werk van de grote Passionen van Bach?
  • In hoeverre was dit werk vernieuwend?
  • Hoe werden latere grote componisten, zoals bijv. Mozart, door Händel geïnspireerd?
  • Het geheel zal rijk geïllustreerd worden met klinkende muziekvoorbeelden. Een laagdrempelig verhaal dat ook niet muzikaal geschoolden zal kunnen boeien. Voor kenners en geoefende luisteraars zijn er wellicht verrassende inzichten of diepere betekenislagen in de muziek te ontdekken. Jos hoopt dat men daardoor nog meer van dit werk zal kunnen genieten.